7.09.2015г.

 

Кметът на Несебър получи от министъра на енергетиката договор по програмата BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия"

Пореден проект с европейски пари ще реализира община Несебър. Ползите от него, в резултат на прилагане на мерки за енергийна ефективност, ще са подобряване условията за качествен образователен процес на 909 души, от които 797 деца и 112 души персонал, както и повишаване на енергийната ефективност на образователната инфраструктура. Договорът за този проект бе връчен на кмета на Несебър Николай Димитров на официална церемония в София от министър
а на енергетиката Теменужка Петкова. Проектът „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност за 7 обекта на територията на Община Несебър по Програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия" е на стойност 638 427 лв., които са 100% безвъзмездна финансова помощ.

„След изпълнението на мерки за енергийна ефективност и въвеждане на възобновяема енергия за отопление ще се реализират икономии от разходите за енергийни ресурси. По този начин спестеният финансов ресурс ще бъде насочен към други важни за общините дейности.“ - това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова на церемонията по връчване на договори на 32 български общини и 9 малки и средни предприятия. На събитието присъстваха посланикът на Кралство Норвегия в България Н. Пр. Гюру Катерина Викьор, както и представители на Министерството на петрола и енергетиката на Норвегия и офиса на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Министър Петкова благодари на партньорите от Норвегия и изрази увереност, че и през следващия програмен период страната ни отново ще работи успешно по проекти, финансирани по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. 17 от договорите, сред които и този на община Несебър, ще се изпълняват съвместно с норвежки фирми. "Разчитаме на богатия опит на норвежките партньори при реализацията на мерките за енергийна ефективност в обектите", изрази мнение енергийният министър.

Настоящият проект „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност за 7 обекта на територията на Община Несебър по Програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия" предвижда развитие на реализираните мерки за енергийна ефективност с цел осигуряване на възобновяеми енергийни източници и оптимизиране на икономическите ползи за образователните структури.

Обхватът на настоящия проект включва изграждане на инсталации за подготовка на БГВ с плоски селективни слънчеви колектори за нуждите на сградите на седем детски градини на територията на Община Несебър. Обектите, за които са предвидени инсталациите
, са: ОДЗ „Калина Малина“ – гр. Несебър, ОДЗ „Делфинче“ – гр. Свети Влас, ОДЗ „Мечо Пух“ – с. Равда, ОДЗ „Яна Лъскова“ – гр. Несебър, ОДЗ „Обзорче“ – гр. Обзор, ЦДГ „Радост“ – с. Оризаре и ЦДГ „Детски свят“ – с. Кошарица. Всички сгради, предмет на проекта, са санирани изцяло по друга европейска програма, реализирана от Община Несебър, като са приложени основните мерки за енергийна ефективност (топлоизолация по стени и покриви, сменена дограма и др.).
Важна част от зелените инициативи, по които работи местната администрация, е проектът „Изграждане на енергийно ефективно улично осветление в с. Равда, община Несебър“. За финансиране
Община Несебър кандидатства пред Националния доверителен екофонд. Проектът е преминал успешно първия етап от процедурата по оценка.

 

 

 

26.02.2016г.

 

Пресконференция за начало на проекта

 

На 26 февруари 2016г. Община Несебър представи пред публичността нов социален проект, насочен към подобряване мерките за енергийна ефективност на общински сгради от обществено значение. Той е по програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ и носи името „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност за 7 обекта на територията на Община Несебър“. Партньор по него е „Хенрик Сторм Офтеланд Ер§Ди“ - Осло, Норвегия, а програмен оператор – Министерството на енергетиката.
Първата пресконференция по проекта проведе нейният ръководител Галя Бабева – началник-отдел „Управление на проекти по европейски фондове“ в Община Несебър. По време на събитието, състояло се в зала Мелсас в новата част на града стана ясно, че проектът включва изграждане на панелни слънчеви колектори на 7 детски градини на територията на общината. Това са: ОДЗ „Калина Малина“ – гр. Несебър, ОДЗ „Делфинче“ – гр. Свети Влас, ОДЗ „Мечо Пух“ – с. Равда, ОДЗ „Яна Лъскова“ – гр. Несебър, ОДЗ „Обзорче“ – гр. Обзор, ЦДГ „Радост“ – с. Оризаре и ЦДГ „Детски свят“ – с. Кошарица. Целта е проектът да обхване почти всички населени места в общината. Важно е да се отбележи, че всички учебни детски заведения, включени в него, са санирани и с подменена дограма – уточни Галя Бабева и допълни, че това е било едно от условията за спечелване на проекта. Тоест, да бъдат изпълнени основните мерките за енергийна ефективност.
Срокът за изпълнение на социално значимия енергиен проект е 9 месеца, а чрез конкурс ще бъде избрана една фирма, която да изпълни поръчката и постави колекторите и на 7-те детски градини. Ще бъдат спазени всички процедури за публичност и прозрачност, както и изискването за дискриминация и равнопоставеност, бе категорична Галя Бабева и увери, че приоритет на Община Несебър при изпълнението на проекта ще бъде интервенциите (строително-монтажните работи) минимално да възпрепятстват учебно-възпитателния процес и да бъдат приключени в регламентирания срок.
Това е пореден проект с европейски пари, по който работи
Община Несебър. Финансирането е в размер на 638 427 хил. лв. и включва инсталация на панелни слънчеви колектори за производство на гореща битова вода на седем детски градини на територията на общината.
Проектът е социално и икономически печеливш, подчерта ръководителят Галя Бабева и отбеляза, че тези подобрения ще се отразят изключително благоприятно на енергийната ефективност на учебните заведения и ще спомогнат те да реализират икономии от електроенергия. Не на последно място, проектът е екологичен, което от своя страна ще се отрази положително върху здравето и качеството на живот на хората от община Несебър.
На събитието присъстваха директорите на всичките седем детски градини, в които ще се извършат подобренията, представители на Общинска администрация, заинтересовани граждани
и медии.

 

 

 

 

 

23.06.2016г.

 

Избор на изпълнител на СМР по проекта „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност за 7 обекта на територията на Община Несебър“ по програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, реализиран от Община Несебър в партньорство с „Хенрик Сторм Офтеланд Ер§Ди“ - Осло, Норвегия.

 

 

 

Фирма "Рувекс" АД, ЕИК 131460040, гр. София, договор № 292/ 23.06.2016 г.

 

 

 

 

 

FaLang translation system by Faboba